Ulice na slovo u, Varaždin

ULICA 104. BRIGADE
ULICA 22. RUJNA 1991.
ULICA BRAĆE RADIĆ
ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 
ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.
ULICA MATICE HRVATSKE
ULICA T. UJEVIĆA
URŠULINSKA
USKA