Ulice na slovo i, Varaždin

I. BELOSTENCA
I. G. KOVAČIĆA
I. GORZO
I. LALANGUEA
I. MEŠTROVIĆA
I. MIKACA
I. PERGOŠIĆA 
I. RANGERA 
I. SEVERA
I. TRNSKOG 
ISTARSKA
IVANEČKA